woensdag 17 februari 2010

Power to the people

Onder het motto "1.052 mensen voor je aan het werk en ze geen van allen kennen" schrijft Erwin Blom een helder en kort artikel op zijn site. Het maakt inzichtelijk hoe crowdsourcing niet alleen kan dienen voor input, maar ook voor kwaliteitsbewaking. Het artikel gaat kort in op:

1) het inzetten van de crowd om een clip te maken

2) het inzetten van diezelfde crowd om de kwaliteit ervan te laten bewaken.


Zie: artikel Erwin Blom

(c) Guido van de Wiel